Mentor

Mentorschap gaat over regie voeren, beslissingen nemen en opkomen voor belangen die te maken hebben met uw verzorging,                                    verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat niet over financiën. Daarvoor kan een bewindvoerder aangesteld worden.                                                    De benoeming van zowel de mentor als de bewindvoerder wordt gedaan door de kantonrechter.

Als u geen familie of andere betrokken mensen in uw omgeving heeft die over deze belangen kunnen waken, kan ik als mentor aangesteld worden.
Ik ben er voor ‘mensen die zichzelf, nu of in de toekomst minder goed kunnen redden’

Vaak voorkomende situaties waarin mentorschap wordt ingesteld:
Voor cliënten:
– met een  verstandelijke of geestelijke  beperking
– met een stoornis in het autistische spectrum (ASS)
– met gedragsproblemen
– met dementie
– met psychisch/psychiatrische aandoening
– met ziekte en/of lichamelijke beperking
– die beschermd wonen
– die begeleid wonen
– die in een verpleeg-verzorgingshuis of in een instelling wonen

Heeft u óf een familielid mentorschap nodig?
Ik nodig u uit om vrijblijvend contact op te nemen.

Mijn werkwijze                                                                                                                                                                                                                              Nadat ik door u of uw netwerk benaderd ben om uw mentor te worden, kom ik bij u op huisbezoek voor onze persoonlijke kennismaking en het intakegesprek. Ik geef uitleg over de gang van zaken, mijn  werkwijze en bereikbaarheid. Als ik door de rechtbank benoemd ben als uw mentor, maken we samen (maatwerk-)afspraken.

Ik vind het belangrijk een vertrouwensband met u op te bouwen; daarom kom ik regelmatig bij u op bezoek.                                                                        Verder hebben we telefonisch of per e-mail contact met elkaar, zoveel en zo vaak als nodig is. Ik speel in op uw persoonlijke situatie en pas zoveel mogelijk mijn werkwijze aan op wat op dat moment voor u belangrijk is.

Ik handel, zoveel als mogelijk is, in uw geest en overleg met u wat u zelf wél kunt en daar maken we ook afspraken over. Als het gewenst of nodig is, overleg ik met uw behandelaar/begeleider, mantelzorger, sociaal netwerk of familie.

Ik treed op als uw regisseur en breng verslag uit aan de kantonrechter over mijn werkzaamheden. Dat is een wettelijk voorschrift.                                            Ik maak bezoekverslagen en leg afspraken vast.  Ik heb geheimhoudingsplicht. U mag uw dossier op verzoek altijd inzien.

Aanmelden voor mentorschap
Schrikt u niet terug voor het invullen van lastige formulieren, maar neem vrijblijvend contact met mij op om uw situatie te bespreken.
Als u dat wilt, kunnen we daarna een kennismakingsgesprek plannen.

U kunt hier klikken voor antwoorden op veelgestelde vragen over het mentorschap