Privacyverklaring

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging mei 2018

In dit document staat omschreven hoe Lifecoach Yvonne Veens per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Lifecoach Yvonne Veens is door de kantonrechter benoemd tot uw mentor.

Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt.          Hierbij moet u denken aan: Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres

  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over uw gezinssituatie

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Lifecoach Yvonne Veens zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt.            Hierbij kunt u denken aan: Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid

  • Informatie over uw geloofsovertuiging
  • Andere bijzondere gegevens die voor Lifecoach Yvonne Veens van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Vaak moet Lifecoach Yvonne Veens uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers.
U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.
Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Lifecoach Yvonne Veens wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

Lifecoach Yvonne Veens neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lifecoach Yvonne Veens is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.

Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Lifecoach Yvonne Veens.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via yvonne@yvonnelifecoaching.nl. 

Lifecoach Yvonne Veens zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.