Veelgestelde vragen

Er zijn momenten in het leven dat zorg en ondersteuning nodig is, omdat iemand het zelf niet meer redt. Het is dan prettig dat iemand de zorg en ondersteuning kan krijgen die hij of zij nodig heeft.
Als iemand door lichamelijke en/of psychische oorzaken niet meer in staat is de regie over zijn leven te voeren. Hij of zij kan dan lastig besluiten nemen.

Iemand heeft dan bescherming nodig tegen zichzelf en anderen.  Als er geen familie of naaste is die zijn belangen wil of kan behartigen, kan mentorschap aangevraagd worden.

Veel ouderen komen op den duur op een leeftijd, waarop ze zelf niet meer in staat zijn om de regie over hun leven te behouden.

In de eerste plaats kan iemand zelf om de maatregel vragen. De partner kan ook een verzoek doen, net zoals de familie tot in de vierde graad . Dat zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en ook broers en zussen, ooms, tantes, neven en nichten.

Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Dit is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen, of als de familie goede redenen heeft om het  verzoek zelf niet te doen. De betrokkene kan het de familie zo kwalijk nemen, dat de verhoudingen binnen de familie te zeer worden beschadigd.

Ook kan het mentorschap worden aangevraagd door de woonvoorziening of instelling waar de betrokkene verblijft. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken  persoon, of de bloedverwanten in de eerste en tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zussen) niet het verzoek indienen.

Als u deze LINK  volgt, komt u op de pagina van de Rechtspraak, waar u de formulieren en de toelichting vindt die nodig zijn voor het aanvragen van het mentorschap.
Deze stuurt u met bijlagen naar de rechtbank in het gebied waar degene woont voor wie het mentorschap is bedoeld. U bent de verzoeker.

Met het formulier Verzoek tot instelling van mentorschap (pdf, 766,5 KB)
vraagt u mentorschap aan en meldt u de reden. Lees de toelichting (pdf, 190,6 KB).

Ook de bereidverklaring van de mentor sluit u bij en stuurt u op naar de rechtbank.
Dan neemt de rechter een beslissing of er mentorschap wordt ingesteld en wie uw mentor is.
U krijgt de beschikking van de rechtbank thuisgestuurd. Daarna kan het mentorschap beginnen.

De rechter benoemt de mentor in principe voor onbepaalde tijd maar zal elke vijf jaar kijken of het mentorschap nog steeds van toepassing is. Het mentorschap eindigt bij overlijden van de cliënt of door ontslag aan te vragen van deze taak.
U als cliënt kunt ook zelf om ontslag vragen, wanneer uw situatie veranderd is of wanneer u om andere reden niet langer deze mentor wilt.
In dat geval zal ik op zoek gaan naar een andere mentor. De rechtbank en ik zullen in het algemeen wel vragen dat de mentor aanblijft tot er vervanging is.

Het eerste gesprek is altijd gratis.
De tarieven voor mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. De tarieven zijn daarom bij iedere organisatie gelijk. Wanneer uw inkomen maximaal 110% van het bijstandsniveau is, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor mentorschap.

Het eerste dat u doet is dit met haar bespreken. Komt u daar samen niet uit en wilt u weten hoe u hiermee om kunt gaan?
Klik dan op link: klachtenregeling voor meer informatie.

Brochure curatele, bewind en mentorschap:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap
Familievertegenwoordiging:
https://goedvertegenwoordigd.nl
Mentoren Collectief Achterhoek:
https://mentorencollectiefachterhoek.nl
Branchevereniging Horus:
https://horus.nl